Croeso i'n gwefannau!
section02_bg(1)
head(1)

Rhagofalon ar gyfer cynnal a chadw sbectromedr is-goch

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant diogelu'r amgylchedd wedi manteisio ar nifer o bolisïau ffafriol, y gellir dweud eu bod yn cael eu ffafrio. Mae cyfradd twf y diwydiant sawl gwaith cyfradd CMC. Ar yr un pryd, mae'r gymhareb enillion prisiau cynyddol o fentrau diogelu'r amgylchedd rhestredig hefyd yn golygu bod y gacen triliynau o ddiogelu'r amgylchedd yn denu sylw'r farchnad gyfalaf. Felly, dyma'r unig ffordd i'r diwydiant diogelu'r amgylchedd yn y dyfodol integreiddio trosoledd y farchnad yn ddwfn, cymryd y farchnad gyfalaf fel y ffwlcrwm arloesol, a chreu brenin pob maes isrannu. Mae technoleg sbectrwm ynni Tianjin wedi'i baratoi'n llawn ar gyfer hyn! Mae'r diwydiant diogelu'r amgylchedd yn gefnogaeth gref i ddatblygiad gwyrdd, ac offer diogelu'r amgylchedd yw grym craidd y diwydiant cyfan, sy'n golygu y bydd y farchnad offer diogelu'r amgylchedd o dan driliwn halo'r diwydiant diogelu'r amgylchedd yn parhau i ffynnu. Yn y gymdeithas fodern, mae “gwyrdd” wedi dod yn alw anhyblyg am amodau byw yn raddol, felly nid yw'n anodd dychmygu pa gyfleoedd y bydd cynhyrchion sy'n perthyn i'r categori diogelu'r amgylchedd yn eu hwynebu. Mae rheolaeth llygredd dŵr, rheoli llygredd aer, rheoli llygredd pridd, trin gwastraff solet a meysydd eraill o ddiogelu'r amgylchedd yn gweithio gyda'i gilydd, mae'r galw am offer diogelu'r amgylchedd cysylltiedig yn cynyddu. Mae estyniad y gadwyn ddiwydiannol wedi dod â mwy o werth nwyddau, ac mae'r diwydiant offer diogelu'r amgylchedd yn prysur helpu pob cefndir i gwblhau trawsnewid egni cinetig hen a newydd. Nid yn unig y mae angen offer ar brosiect triniaeth amgylcheddol y llywodraeth, ond hefyd offer cadwraeth ynni diwydiannol a lleihau allyriadau. Hyd yn oed yn y farchnad sifil, mae purwr dŵr, purwr aer, synhwyrydd fformaldehyd cludadwy ac arian ffrwydrol cysylltiedig arall wedi ymddangos. Gellir gweld nad yw'r diffiniad o ddiwydiant offer diogelu'r amgylchedd bellach wedi'i gyfyngu i'r offer diogelu'r amgylchedd proffesiynol fel offer trin carthffosiaeth, monitor VOCs ac offer trin gwastraff peryglus, ac mae ei gwmpas yn cael ei ehangu ymhellach.

Does ryfedd, mae llawer o bobl yn dweud bod offer diogelu'r amgylchedd bron ym mhobman, p'un a yw'n gynhyrchu diwydiannol neu'n fywyd bob dydd. Mae'r “treiddiad” distaw hwn yn dod â mwy o fentrau a mynd ar drywydd cyfalaf. Yn ôl ystadegau cyhoeddus, cyfradd twf cyfartalog blynyddol y diwydiant offer diogelu'r amgylchedd yw tua 15-20%. Mae'r safbwyntiau arweiniol ar gyflymu datblygiad diwydiant gweithgynhyrchu offer diogelu'r amgylchedd a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth diwydiant a thechnoleg gwybodaeth yn amlwg yn cyflwyno y bydd gwerth allbwn y diwydiant offer diogelu'r amgylchedd yn cyrraedd triliwn yuan erbyn 2020. Yr hysbysiad ar argraffu a dosbarthu'r catalog ffafriol. Cynigiodd treth incwm menter ar gyfer offer arbennig ar gyfer arbed ynni, arbed dŵr a diogelu'r amgylchedd ar y cyd gan 5 adran y gall 24 o offer diogelu'r amgylchedd fwynhau credyd treth o 10%. Mae pob math o bolisïau ffafriol yn paratoi'r ffordd ar gyfer y diwydiant offer diogelu'r amgylchedd ac yn annog mentrau diogelu'r amgylchedd i ymuno â'r tîm o ddylunio, ymchwilio a datblygu offer diogelu'r amgylchedd, gweithgynhyrchu ac arloesi. Wrth gwrs, mae rhyddhau'r difidend polisi hefyd yn golygu bod mwg casglu'r arwyr yn cryfhau. Felly, mae'n fater brys i addasu'n gyflym i duedd datblygu'r diwydiant, gwella cystadleurwydd craidd mentrau domestig, a deall cyfeiriad allweddol offer diogelu'r amgylchedd yn y dyfodol. Er enghraifft, o dan ddylanwad y frwydr rheoli haze genedlaethol, mae gan offer desulfurization a denitrification, offer canfod VOCs, offer tynnu llwch, purifier aer ac ati ragolygon datblygu addawol iawn. Wrth drin amgylchedd dŵr yn gynhwysfawr, defnyddir synhwyrydd olew is-goch yn egnïol hefyd. Mae galw trawsnewid oriel bibellau tanddaearol yn parhau i gynyddu, mae'r farchnad offer trin slwtsh ar gynnydd, mae gwres offer a chydrannau trin pilenni yn cael ei wella, ac mae purwr dŵr y cartref yn llawn disgleirdeb. Fel gwneuthurwr proffesiynol sbectromedr is-goch a dadansoddwr olew is-goch, mae technoleg sbectrwm ynni bob amser wedi cadw at athroniaeth y busnes o “ddeall anghenion defnyddwyr yn ddwfn, ymdrechu i greu cynhyrchion rhagorol a helpu cwsmeriaid i ddatrys problemau sylfaenol”, gan ymdrechu i ddarparu cywir ac effeithlon. gwasanaethau technegol proffesiynol i gwsmeriaid. Gan edrych ymlaen at y dyfodol, bydd technoleg sbectrwm ynni yn parhau i gynorthwyo gyda gwelliant parhaus system ymgeisio'r Diwydiant, hyrwyddo datblygiad iach y sefydliad.


Amser post: Tach-10-2020